Hvordan speeder vi miljøvurdering af VE-projekter på land op? Drøftelse, spørgsmål og afrundning

Fra Annette Poulsen  

views