Algoritmer kan forudsige dit liv og personlighed ved Sune Lehmann, professor på DTU Compute

Fra Jakob Morthorst-Jensen  

views