IoT og de store samfundsudfordringer - Hvordan kommer vi videre?

Fra Hanne Høy Kejser  

views