Stærkere designpraksis - erfaringer fra etableringen af DesignOps i Tryg v/Mads Dreisig-Johansen, Tryg

Fra Annette Poulsen  

views